Нерозподілений Прибуток

(retainted earnings, retentions, unappropriated profit, undistributed profit) 1. Прибутки, отримані компанією на даний момент, але ще не розподілені між акціонерами шляхом виплати дивідендів. Подібні прибутку носять також назву "резерви, створені з прибутку" Див.: Резерви (reserve) і являють собою істотну частину капіталу (capital) компанії. 2. Частина прибутку організації, яка не була витрачена в будь-яких певних цілях і не була виплачена у вигляді дивідендів (dividends). 3. Прибуток, отриманий організацією, але не розподілена між акціонерами у вигляді дивідендів. Такі прибутки можуть розподілятися в майбутньому, однак частіше компанії використовують їх для фінансування своєї діяльності.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.