ЄДНІСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Стан вимірювань, при якому результати виражені в узаконених одиницях величин і погрішності вимірювань не виходять за встановлені межі із заданою вірогідністю

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.