ФУНКЦІЯ ПОЛЕЗНОСТИ

(utility function) Функція, яка описує взаємозв'язок між різними товарами і послугами, пропонованими економікою, і уподобаннями індивідів. Див.: Споживчі уподобання (consumer preference). При певних припущеннях функція корисності може бути використана в аналізі поведінки споживачів (consumers) і ринків (markets). Див. Також: функція прямої корисності (direct utility function); функція непрямої корисності (indirect utility function).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.