Закон Вальраса

(Walras 'Law) Закон, сформульований Леоном Вальрасом (1834-1910), який встановлює, що вартість необхідних економікою товарів дорівнює вартості товарів, що продаються. Такий висновок випливає з простої думки про те, що для кожного індивіда його дохід дорівнює його видатками (включаючи його позики та заощадження). Це твердження є важливим кроком в доказі існування абсолютно конкурентного рівноваги (equilibrium), яке є фактором Парето ( cм.: оптимальність по Парето (Pareto optimality) в теорії загальної рівноваги (general equilibrium theory).

Бізнес . Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.