Майстерний

майстерний
МАЙСТЕР, -а, мн. -і, -ей, м.

Тлумачний словник Ожегова. С. І. Ожегов, Н. Ю. Шведова. 1949-1992.

.